TH | EN | W3C | Facebook Twitter
ปรับขนาดตัวอักษร  small normal big
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
annouce
นายยุทธนา หยิมการุณ
 
 
 
 
อธิบดีกรมธนารักษ์
yuttanayi@treasury.go.th
 
 
 
 

 
Treasury_VDO
 ดูทั้งหมด
 
 
 ปฏิทินกิจกรรม


 สมัครรับข่าวสาร
สมัคร ยกเลิก 

 
 

 
 
ภาพข่าวกรม
ภาพข่าวจังหวัด
ข่าวประชาสัมพันธ์กรม
ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัด
จดหมายข่าว/ประกาศจังหวัด
แถลงข่าว ซึ่งความร่วมมือกันในวันนี้ เพื่อทำความตกลงร่วมกันในการนำที่ดินของราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งในระดับชุมชน และสังคม (ปรับปรุงวันที่ 22 มกราคม 2563)

นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดี เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและให้ความเห็นต่อวิปรัฐบาลในเรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ปรับปรุงวันที่ 22 มกราคม 2563)

อธิบดีกรมธนารักษ์ให้สัมภาษณ์ รายการ เคลียร์คัดชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT 2HD) (ปรับปรุงวันที่ 20 มกราคม 2563)

กรมธนารักษ์ขับเคลื่อนโครงการ "เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ" ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สค.283 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ปรับปรุงวันที่ 20 มกราคม 2563)

     
ประกวดราคา สอบราคาประกาศร่าง TOR ผู้ชนะประกวดราคากฎหมาย/ระเบียบและแนวทางปฏิบัติสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
13 มกราคม 2563 ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารพักอาศัย 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

8 มกราคม 2563 ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ธันวาคม 2562 ประกาศจังหวัดแพร่ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11 ธันวาคม 2562 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประตูด้านข้างอาคารโรงงาน สำนักกษาปณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ธันวาคม 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ (Application และ Software Tools) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

3 ธันวาคม 2562 ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมการเข้าออกด้วยระบบการจดจำใบหน้า (Face Recognition) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 พฤศจิกายน 2562 ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 3 คัน

     
ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว 
19 ธันวาคม 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562

29 พฤศจิกายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา

11 พฤศจิกายน 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา

3 ตุลาคม 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา

2 สิงหาคม 2562 ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับทุนโครงการ 1อำเภอ 1ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการกษาปณ์ ปก. ของกรมธนารักษ์ ลงวันที่ 2 ส.ค. 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล

     
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
E-Mail:Webmaster@treasury.go.th โทร : 0 2059 4999 Call Center, 0 2273 0899 - 903