วีดีทัศน์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 ดูทั้งหมด
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าindexsez
กรมธนารักษ์เปิดประมูลเพื่อสรรหาเอกชนเข้ามาลงทุนในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

   ขายเอกสารการลงทุน 
   ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2562
   - ส่วนกลาง ณ กองบริหารภูมิภาค กรมธนารักษ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร
   - ส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก
   ยื่นซองเสนอประมูลการลงทุน 
   ณ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562


   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   - กรมธนารักษ์ (ส่วนกลาง) โทร. 02 298 5361 02 278 3483 www.treasury.go.th
   - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก โทร. 055-511-765

            ** ผู้ซื้อเอกสารการลงทุนเท่านั้น จึงจะมีสิทธิยื่นซองเสนอประมูล

การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการลงทุน (SEZ : Development for Enhancing Investment)
ประกาศเปิดประมูลสรรหาเอกชนเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

เงื่อนไขเสนอการลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

การจัดตั้งเขตปลอดอากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

วีดีทัศน์ภาพรวมจังหวัดหนองคาย

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดหนองคาย

วีดีทัศน์แนะนำ จังหวัดมุกดาหาร

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดมุกดาหาร

เส้นทางขนส่ง จ.มุกดาหาร

ข้อมูลพื้นฐานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

วีดีทัศน์แนะนำ จังหวัดนครพนม

นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน

สิทธิประโยชน์ในการลงทุนเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ BOI

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่เพื่อการลงทุนในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (TOR : SEZ Development for Enchancing Investment)

ประกาศเปิดประมูลสรรหาเอกชนเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม และเงื่อนไขเสนอการลงทุน

เงื่อนไขนครพนม

ประกาศเปิดประมูลสรรหาเอกชนเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร และเงื่อนไขเสนอการลงทุน

เงื่อนไขมุกดาหาร

ประกาศเปิดประมูลสรรหาเอกชนเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคายและเงื่อนไขเสนอการลงทุน

เงื่อนไขหนองคาย

ประกาศเปิดประมูลสรรหาเอกชนเช้าลงทุนในเขตพัฒนาเศรฐกิจพิเศษตาก และเงื่อนไขเสนอการลงทุน

เงื่อนไขประมูล ตาก

ประกาศเปิดประมูลสรรหาเอกชนเช้าลงทุนในเขตพัฒนาเศรฐกิจพิเศษนครพนม และเงื่อนไขเสนอการลงทุน

เงื่อนไขประมูล นครพนม

ประกาศเปิดประมูลสรรหาเอกชนเช้าลงทุนในเขตพัฒนาเศรฐกิจพิเศษกาญจนบุรี และเงื่อนไขเสนอการลงทุน

เงื่อนไขประมุุูล กาญจนบุรี

>> กำหนดการเปิดประมูลสรรหาเอกชนเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก นครพนม และกาญจนบุรี พร้อมข้อมูลพื้นที่ลงทุน

>> สิทธิประโยชน์การลงทุนและกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

>> แนวทางหลักเกณฑ์การพัฒนาพื้นที่ & อัตราค่าเช่า และค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า

>> ประกาศประมูล สรรหา และคัดเลือกผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

>> พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ตาก สระแก้ว สงขลา มุกดาหาร ตราด และหนองคาย)

     
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ เขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Development for Enhancing Investment)
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมเสวนา โครงการแสดงศักยภาพ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม กับกรมธนารักษ์ และบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 1/2562

ประชุมชี้แจงผู้ลงทุนและดูพื้นที่การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

ดูพื้นที่การลงทุนในเขตพัฒนาเศษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

แถลงข่าวการเปิดประมูลสรรหาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายธำรงค์ ทองตัน ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงนักลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.61 ชี้แจงการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดย นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม นายธำรงค์ ทองตัน ผอ.กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค กรมธนารักษ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ณ ห้องประชุม 801 อาคารกรมธนารักษ์

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม หารือกรณี พิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน สำหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุม หารือกรณี พิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน สำหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ พร้อมนายสมชาย วิทยดำรงค ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงผู้ซื้อเอกสาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายปรีชา มงคลหัตถี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรมธนารักษ์ พร้อมธนารักษ์พื้นที่ตาก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงผู้ซื้อเอกสารการลงทุน

เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และนครพนม เพื่อจัดทำ MARKET SOUNDING

เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือกรณี การปรับแนวทางมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกระตุ้นการค้า การลงทุน และการบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายพชร อนันตศิลป์

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ร่วมแถลงข่าวผลการประชุม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในการนี้ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร

>>เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ บรรยายพิเศษ “เปิดเงื่อนไขการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ณ โรงแรมโกลเค้น คลิฟบิช รีสอร์ท จังหวัดตราด

>>ท่านอธิบดี บรรยาย ตราด 29 เม.ย.59 (ปชส.)

>>ตารางสัมนาระดับชาติ AEC เนชั่น ทีวี 29 เมษายน 2559

>>เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวการเปิดประมูลพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หนองคาย มุกดาหาร และตราด

>>เมื่อวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมในพิธีเปิดงานโครงการ open House พร้อมทั้งร่วมปาฐกถาพิเศษ “เดินหน้า...เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย”

>>เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการแถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว