กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

Auction

 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10 January 2562
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10 January 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 January 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสำหรับศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 January 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสำหรับศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
  9 January 2562
 • ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 January 2562
 • ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 January 2562
 • ประกาศจังหวัดระยองเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)
  7 January 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสำหรับศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 January 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง) เพื่อทดแทนคันเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 January 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  4 January 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อทดแทนคันเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 January 2562
 • ประกวดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักบริหารเงินตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 January 2562
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  3 January 2562
 • ประกวดราคาซื้อสีลงยาชนิดก้อน (ยาร้อน) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 January 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  3 January 2562
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมอลูมิเนียมบรอนซ์ (Aluminium bronze) ชนิดราคา ๒ บาท จำนวน ๘๔๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือประมาณ ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 January 2562
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะผสมสีขาวสอดไส้ทองแดง (Cupro - nickel clad copper) ชนิดราคา ๕ บาท จำนวน ๒,๒๘๐๐,๐๐๐ กิโลกรัม ๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3 January 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
  3 January 2562
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  2 January 2562
Subscribe News