กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

Auction

 • ขายทอดตลาดรถยนต์ไม่ใช้ราชการ จำนวน 2 คัน
  27 December 2561
 • ยกเลิกประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 December 2561
 • ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)
  26 December 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ขนาด 12 ที่นั่ง
  26 December 2561
 • ประกวดราคาซื้อเหรียญตัวเปล่าโลหะสองสี (Bi-metal) ชนิดราคา 10 บาท จำนวน 1,955,000 กก. หรือประมาณ 230,000,000 เหรียญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 December 2561
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำแพรแถบประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 ประเภท รวม 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 December 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
  26 December 2561
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี
  25 December 2561
 • ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล.3ชั้น11ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของ สธพ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  24 December 2561
 • ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคายหลังใหม่
  21 December 2561
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทกำมะหยี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ประเภท (รวม 18 รายการ)
  21 December 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  21 December 2561
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  21 December 2561
 • ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)
  21 December 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพานหะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
  21 December 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ
  21 December 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  21 December 2561
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  21 December 2561
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
  21 December 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 December 2561
Subscribe News