กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

Auction

 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เรื่องประกวดราคาซ้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ระบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 December 2561
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ระบบบับเคลื่อน 2 ล้อ 4 ประตู ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
  11 December 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 2 ล้อ 4 ประตู 2,400 ซีซี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
  7 December 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศราคากลาง รถยนต์โดยสาร(รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
  6 December 2561
 • ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถมดินและก่อสร้างรั้วสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  4 December 2561
 • ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายระบบ Intranet และ Internet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)
  30 November 2561
 • ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการ จำนวน 267 รายการ
  29 November 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  29 November 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  26 November 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ของสำนักงานธนารักษ์พื้่นที่ระนอง
  24 November 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้่นที่ระนอง
  24 November 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เรือง การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  22 November 2561
 • ประกาศราคากลาง งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล.2ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
  21 November 2561
 • ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนก่ารซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  20 November 2561
 • ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบ Call Center ของกรมธนารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)
  19 November 2561
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  16 November 2561
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพิพิธภัณฑ์เหรียญ และอาคารพิพิธบางลำพู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  16 November 2561
 • ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12 November 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  9 November 2561
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 November 2561
Subscribe News