กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

Auction

 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบกล้องวงจรปิดของศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (3 แห่ง)
  9 November 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
  7 November 2561
 • ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  7 November 2561
 • ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางกรมธนารักษ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 November 2561
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต (ส่วนที่เหลือจากการบอกเลิกสัญญาจ้างเดิม) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- Bidding)
  2 November 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ
  2 November 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  31 October 2561
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล.3 ชั้น 7 ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 October 2561
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 10 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร
  26 October 2561
 • ประกวดราคาจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศของสำนักบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  26 October 2561
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  24 October 2561
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  22 October 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  18 October 2561
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต (งานส่วนที่เหลือจากการบอกเลิกสัญญาจ้างเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
  17 October 2561
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 October 2561
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)
  11 October 2561
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำนักกษาปณ์ จำนวน 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5 October 2561
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5 October 2561
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  5 October 2561
 • ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง
  5 October 2561
Subscribe News