กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

Government employees

 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  2 July 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561
  25 June 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนง.ทุนหมุนเวียนฯ (นักจัดการงานทั่วไป) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิ.ย. 61
  11 June 2561
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  30 May 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  30 May 2561
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
  24 May 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  21 May 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  16 May 2561
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
  8 May 2561
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
  4 May 2561
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  24 April 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 11 เมษายน 2561
  11 April 2561
 • บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  30 March 2561
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  27 March 2561
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  26 March 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ ไว้ตามเดิม ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561
  20 March 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การอนุมัติให้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ ไว้ตามเดิม ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561
  20 March 2561
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  20 March 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561
  19 March 2561
 • รับสมัครบุุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
  19 March 2561
Subscribe News