กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

part time employee

 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554
  18 December 2554
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  30 January 2562
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  30 January 2562
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  29 January 2562
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
  29 January 2562
 • ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  29 January 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)
  29 January 2562
 • ประกาศ จังหวัดชัยภูมิ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  29 January 2562
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
  29 January 2562
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  29 January 2562
Subscribe News