กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

part time employee

 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  25 January 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  25 January 2562
 • ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กำหนดวัน เวลา และสถานที่่สอบสัมภาษณ์
  24 January 2562
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  24 January 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  24 January 2562
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน
  22 January 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  22 January 2562
 • ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  22 January 2562
 • ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  22 January 2562
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี และกำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ
  21 January 2562
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  21 January 2562
 • ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  18 January 2562
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  18 January 2562
 • ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  18 January 2562
 • ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  17 January 2562
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  16 January 2562
 • ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล
  16 January 2562
 • ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  16 January 2562
 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  16 January 2562
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักวิิเคราะห์นโยบายและแผน
  15 January 2562
Subscribe News