กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

part time employee

 • ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  15 January 2562
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  15 January 2562
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  15 January 2562
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  14 January 2562
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  14 January 2562
 • ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคาระห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  14 January 2562
 • ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  14 January 2562
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  11 January 2562
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงวันที่ 11 มกราคม 2562
  11 January 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
  10 January 2562
 • ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  10 January 2562
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  9 January 2562
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) จำนวน 4 อัตรา...
  9 January 2562
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน
  9 January 2562
 • ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  8 January 2562
 • ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  8 January 2562
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  8 January 2562
 • ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  8 January 2562
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  8 January 2562
 • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  7 January 2562
Subscribe News