กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

part time employee

 • ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  7 January 2562
 • ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
  4 January 2562
 • ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล และ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  4 January 2562
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  4 January 2562
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  3 January 2562
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  3 January 2562
 • ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  2 January 2562
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนด เวลา และสถานที่สอบ
  28 December 2561
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  28 December 2561
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  27 December 2561
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
  26 December 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
  26 December 2561
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องยกเลิกประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  26 December 2561
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
  26 December 2561
 • ยกเลิกประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน
  24 December 2561
 • ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สิน
  24 December 2561
 • ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่ง นักประเมินราคาทรัพย์สิน
  21 December 2561
 • ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
  21 December 2561
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ กำหนด เวลา และสถานที่สอบ
  21 December 2561
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักประเมินราคาทรัพย์สิน
  20 December 2561
Subscribe News