กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

part time employee

 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์์ื์ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก
  20 December 2561
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561
  18 December 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมุล
  18 December 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561
  18 December 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
  13 December 2561
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  10 December 2561
 • ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงิน (ปวส.)
  7 December 2561
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  7 December 2561
 • ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล
  6 December 2561
 • ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน
  4 December 2561
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  29 November 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) และกำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ ลงวันที่ 27 พ.ย. 2561
  27 November 2561
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าวชั่วคราว "พนักงานขับรถยนต์"
  26 November 2561
 • ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
  20 November 2561
 • ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานดูเงิน (ปวส.) จำนวน 1 อัตรา...
  15 November 2561
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ กำหนดวัน เวลา และสถานที่
  14 November 2561
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  14 November 2561
 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  13 November 2561
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
  13 November 2561
 • ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  5 November 2561
Subscribe News