กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

part time employee

 • อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554
  19 December 2554
 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว
  13 December 2554
 • อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
  13 December 2554
 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
  30 November 2554
 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554
  30 November 2554
 • อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก 28 พฤศจิกายน 2554
  28 November 2554
 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554
  28 November 2554
 • อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554
  23 November 2554
 • อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
  22 November 2554
 • อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2554
  2 November 2554
 • จ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2554
  2 November 2554
Subscribe News