กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

part time employee

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และตำแหน่งนายช่างสำรวจ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
  5 November 2561
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว "พนักงานขับรถยนต์"
  5 November 2561
 • ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  1 November 2561
 • ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแนห่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  31 October 2561
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
  30 October 2561
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  30 October 2561
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  30 October 2561
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  29 October 2561
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
  29 October 2561
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  26 October 2561
 • ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  25 October 2561
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  24 October 2561
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  24 October 2561
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ
  19 October 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561
  19 October 2561
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
  18 October 2561
 • รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี และกำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ
  17 October 2561
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  17 October 2561
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำ แหน่งพนักงานธุรการ
  16 October 2561
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  16 October 2561
Subscribe News