กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

part time employee

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
  12 October 2561
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  11 October 2561
 • ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  8 October 2561
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
  5 October 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  5 October 2561
 • ประกาศจังหวัดตรัง เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
  5 October 2561
 • ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องรับสมัครสอบบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  4 October 2561
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  2 October 2561
 • ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
  1 October 2561
 • ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  28 September 2561
 • ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  27 September 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก)
  26 September 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล(สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก)
  19 September 2561
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั้วคราว ครั้งที่ 1
  13 September 2561
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  12 September 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  6 September 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา วิธีการ และสถานที่สอบ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก)
  5 September 2561
 • ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  3 September 2561
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  28 August 2561
 • รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  23 August 2561
Subscribe News