กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

successful-bidder

 • ประกาศผู้ชนะการจ้างพนักงานขับรถยนต์ ในกรณีที่ปฏิบัติราชการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 February 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างล้างทำความสะอาดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 February 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าและจัดจ้างพัสดุ เพื่อใช้ใน “โครงการพัฒนานวัตกรรมของกรมธนารักษ์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 February 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำโครงการศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 February 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเหรียญกาชาดสมนาคุณ จำนวน 2 ประเภท รวม 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6 February 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทกล่องหนังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ประเภท (รวม 6 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5 February 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องสุขาและห้องอาบน้ำ สำนักกษาปณ์ โดยวิธีคัดเลือก
  5 February 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5 February 2562
 • การจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4 February 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำแพรแถบประดับเหรียญเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 77,000 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 February 2562
Subscribe News