กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

successful-bidder

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ (e-bidding)
  29 January 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขอใช้ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลสัญญาก่อสร้างและบริหารโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค พื้นฐานในที่ราชพัสดุบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
  28 January 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การคัดถ่ายสำเนาเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  28 January 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  25 January 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพัสดุ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการจัดโครงการอบรมสัมมนาเครือข่ายนายช่างสำรวจทั่วประเทศ หลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ" พ.ศ.2562
  25 January 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดสำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
  24 January 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิดสำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
  24 January 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  24 January 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อทดแทนคัดเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
  24 January 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อทดแทนคัดเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
  24 January 2562
 • ประกาศกรมธนารักษ์เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะเพื่อทดแทนคัดเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
  24 January 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้นวัตกรรมของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  22 January 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดฟิล์มกรองแสงกระจกห้องทำงาน
  22 January 2562
 • ซื้อรถยก (Fork lift) ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ ยกได้ไม่น้อยกว่า 3.5 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22 January 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 January 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อปากกาหมึกเจล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 January 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 January 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  17 January 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (GPS) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  17 January 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดฯ (e-bidding)
  16 January 2562
Subscribe News