กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

successful-bidder

 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต (งานส่วนที่เหลือจากการบอกเลิกสัญญาจ้างเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E- Bidding)
  20 November 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์ราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  19 November 2561
 • ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ (ตู้) ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ฮพ 5402 จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  19 November 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  16 November 2561
 • ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้กับห้องประชุมกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  15 November 2561
 • จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศของสำนักบริหารเงินตรา ประจำปีงบประมาณ 2562
  14 November 2561
 • จ้างเหมากั้นห้องเก็บของ อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 November 2561
 • จ้างตรวจสภาพแก๊ส CNG สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กฆ 6113 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9 November 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Master M20 รุ่น FB 20 - MQJZ2
  8 November 2561
 • จัดซื้อวัสดุและอุปรรณ์สำหรับใช้กับห้องประชุมกรมธนารักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 November 2561
 • จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 November 2561
 • จัดซื้อวัสดุ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  1 November 2561
 • การจ้างเหมาปรับปรุงพื้นห้องรองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ ชั้น 3 และห้องที่ปรึกษาชั้น 7 จำนวน 3 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  30 October 2561
 • การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 250 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  26 October 2561
 • จัดเช่าสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  25 October 2561
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศ สำนักกษาปณ์ จำนวน 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 October 2561
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักกษาปณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 11 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  18 October 2561
 • ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางกรมธนารักษ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)
  18 October 2561
 • ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องสุขาและห้องอาบน้ำ สำนักกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 October 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 3 คัน
  9 October 2561
Subscribe News