กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

successful-bidder

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแก๊สออกซิเจนเหลว 99.5% จำนวน 2,555 ลบ.ม.
  13 November 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 November 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างจัดทำสติ๊กเกอร์รายชื่อทำเนียบผู้บริหารบริเวณชั้น 1 และสติ๊กเกอร์ป้ายบอกทางบริเวณชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 November 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดเช่าห้องสอบสามารถบรรจุผู้เข้าสอบได้ประาณ 1,453 ราย เพื่อใช้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  12 November 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำร้านกาชาดกระทรวงการคลัง ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก
  11 November 2562
 • ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 November 2562
 • ซื้อผงฟอสกรีน จำนวน 50 กิโลกรัม
  8 November 2562
 • จ้างทำแผ่นไม้วงกลม ขนาด 29x2 เซนติเมตร จำนวน 10 แผ่น
  8 November 2562
 • ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ
  8 November 2562
 • จ้างซ่อมเครื่องกลึง DMG MORI จำนวน 1 งาน
  8 November 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8 November 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 November 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7 November 2562
 • ซื้อไส้กรอง จำนวน 2 รายการ
  6 November 2562
 • ซื้อชั้นวางวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ จำนวน 1 ชุด
  6 November 2562
 • ซื้อเก้าอี้บาร์ จำนวน 2 รายการ
  6 November 2562
 • จ้างซ่อมระบบปั๊มน้ำประปา จำนวน 1 งาน
  6 November 2562
 • จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่อง WIRE-CUT CHARMILLES ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 งาน
  6 November 2562
 • ซื้อ Thermocouple เตา Topcast จำนวน 3 ชิ้น
  6 November 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6 November 2562
Subscribe News