กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

Summary of the buy / hire

 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  22 January 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ
  22 January 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  18 January 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  18 January 2562
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  17 January 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง)
  10 January 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๑ (สำนักการคลัง)
  10 January 2562
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  10 January 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ
  3 January 2562
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน 2 รายการ
  20 December 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ
  17 December 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  11 December 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง)
  11 December 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๑ (สำนักการคลัง)
  11 December 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  7 December 2561
 • แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  6 December 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  6 December 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  6 December 2561
 • แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  29 November 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 7 รายการ
  16 November 2561
Subscribe News