กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

Summary of the buy / hire

 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2552
  12 May 2552
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2552
  19 April 2552
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2552
  10 February 2552
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2552
  10 January 2552
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2551
  10 December 2551
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2551
  1 December 2551
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2551
  16 November 2551
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2551
  10 October 2551
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2551
  15 September 2551
Subscribe News