กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

Summary of the buy / hire

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  9 November 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง)
  9 November 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๑ (สำนักการคลัง)
  9 November 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ
  9 November 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ
  8 November 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ
  12 October 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  10 October 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง)
  10 October 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๑ (สำนักการคลัง)
  10 October 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  20 September 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  10 September 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง)
  10 September 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๑ (สำนักการคลัง)
  10 September 2561
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  5 September 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
  5 September 2561
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องระบายความร้อนของเครื่อง XRF จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีคัดเลือก
  5 September 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10 รายการ
  4 September 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน 2 รายการ
  4 September 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ
  24 August 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  24 August 2561
Subscribe News