กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

Summary of the buy / hire

 • ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลระบบมัลติฟังชั่น จำนวน 42 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 12 เดือน
  24 August 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 10 รายการ
  22 August 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ
  17 August 2561
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 7 คัน
  16 August 2561
 • ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 7 คัน
  16 August 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ
  15 August 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  10 August 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง)
  10 August 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๑ (สำนักการคลัง)
  10 August 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 รายการ
  7 August 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รายการ
  7 August 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 รายการ
  7 August 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง)
  10 July 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๑ (สำนักการคลัง)
  10 July 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  10 July 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ
  25 June 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ส่วนคลังพัสดุ (สำนักการคลัง)
  8 June 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน 3 รายการ
  8 June 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๑ (สำนักการคลัง)
  8 June 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง)
  8 June 2561
Subscribe News