กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

Summary of the buy / hire

 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
  4 June 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ
  24 May 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง)
  9 May 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ส่วนพัสดุ ๑)
  9 May 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (ส่วนคลังพัสดุ)
  9 May 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ
  1 May 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๒ รายการ
  26 April 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๒ รายการ
  18 April 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (ส่วนคลังพัสดุ)
  10 April 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (ส่วนพัสดุ ๑)
  10 April 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง)
  10 April 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ
  23 March 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๖ รายการ
  13 March 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง)
  8 March 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ส่วนคลังพัสดุ)
  6 March 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (ส่วนพัสดุ ๑)
  6 March 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๑ รายการ
  2 March 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ
  28 February 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ
  14 February 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๗ รายการ
  13 February 2561
Subscribe News