กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A
 • A

Summary of the buy / hire

 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๑ รายการ
  12 February 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (ส่วนคลังพัสดุ)
  9 February 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง)
  9 February 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (ส่วนพัสดุ ๑)
  9 February 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๑ รายการ
  7 February 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๑ รายการ
  2 February 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๒๐ รายการ
  1 February 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ
  31 January 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ
  31 January 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๑ รายการ
  26 January 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๑ รายการ
  22 January 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 รายการ
  19 January 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๑ รายการ
  19 January 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๑ รายการ
  18 January 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๑ รายการ
  17 January 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (ส่วนคลังพัสดุ)
  10 January 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ส่วนพัสดุ ๒ (สำนักการคลัง)
  10 January 2561
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (ส่วนพัสดุ ๑)
  10 January 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๑ รายการ
  4 January 2561
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวม ๑ รายการ
  20 December 2560
Subscribe News