กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

กรมธนารักษ์

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน
ปิด

ข่าวกรมธนารักษ์

ข่าวไฮไลท์
3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยาเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ
5 กันยายน 2561
เข้าชม 36 ครั้ง
fc490ca45c00b1249bbe3554a4fdf6fb
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนธนินทรวิทยาเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ
4 กันยายน 2561
เข้าชม 8 ครั้ง
ea5d2f1c4608232e07d3aa3d998e5135
สำนักกษาปณ์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ
3 กันยายน 2561
เข้าชม 16 ครั้ง
ปิด

บริการออนไลน์

RE RSSESS
Job Online
GIS
E-Propety Valuation
E-Museum
E-Library
ปิด

โครงการที่น่าสนใจ

about
ประวัติองค์กร
กรมธนารักษ์ได้รับการก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2476
ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยรวมกรมที่มีหน้าที่สำคัญ ๆ ไว้ถึง 4 กรม ด้วยกันคือ กรมกษาปณ์สิทธิการ, กรมพระคลังมหาสมบัติ, กรมเงินตรา, กรมรักษาที่หลวงและกัลปนา

อ่านเพิ่มเติม
img1
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุลและยั่งยืน

img2
พันธกิจ
 • บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
 • บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความ ต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
 • ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดี ตามหลักการอนุรักษ์ พร้อมที่จะนำออกเผยแพร่
หน้าที่ของเรา
 • d82c8d1619ad8176d665453cfb2e55f0
  งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ

  ดำเนินการปกครองดูแลรักษาจัดให้ใช้ ประโยชน์และทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ ราชพัสดุให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ

 • 9a1158154dfa42caddbd0694a4e9bdc8
  งานด้านผลิตเหรียญกษาปณ์ และของสั่งจ้าง

  ดำเนินการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุน เวียนตั้งแต่ชนิดราคา 10 บาท ลงมาจน ถึง 1 สตางค์ รวมทั้งผลิตเหรียญ กษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกเนื่องใน วโรกาสและโอกาสสำคัญต่าง ๆ

 • 2838023a778dfaecdc212708f721b788
  งานด้านบริหารเงินตรา

  ดำเนินการควบคุมการรับ - จ่ายแลก และเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์ การเบิก - ส่งเงินคงคลังของจังหวัด การควบคุม ยอดเงินฝากของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • c0c7c76d30bd3dcaefc96f40275bdc0a
  งานด้านทรัพย์สินอันมีค่าของแผ่นดิน

  ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ เก็บ รักษา จัดแสดงและเผยแพร่ความรู้เกี่ยว กับเงินตรา เหรียญที่ระลึก เครื่องราช อิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ ทรัพย์สิน อันมีค่าของแผ่นดิน

 • f457c545a9ded88f18ecee47145a72c0
  งานด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

  ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคา ประเมินและเสนอความเห็นเพื่อ ประกอบ การพิจารณาในการกำหนดราคา ประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าวกรม
 • 2823f4797102ce1a1aec05359cc16dd9
  นายสกนธ์ สุนทรชาติ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ เป็นปร...
  11 มิถุนายน 2561
  เข้าชม 15 ครั้ง
 • 36660e59856b4de58a219bcf4e27eba3
  รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบข้อ...
  12 มิถุนายน 2561
  เข้าชม 6 ครั้ง
 • 8c19f571e251e61cb8dd3612f26d5ecf
  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธิเปิดป้ายสื่อความหมาย(INTERPRETATION...
  11 มิถุนายน 2561
  เข้าชม 7 ครั้ง
 • b1a59b315fc9a3002ce38bbe070ec3f5
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพ...
  11 มิถุนายน 2561
  เข้าชม 4 ครั้ง
 • a4f23670e1833f3fdb077ca70bbd5d66
  รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับ คณะผู้ฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการคมนาคมระดับ...
  8 มิถุนายน 2561
  เข้าชม 6 ครั้ง
 • cfa0860e83a4c3a763a7e62d825349f7
  รองอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงงบประมาณรายจ่า...
  7 มิถุนายน 2561
  เข้าชม 6 ครั้ง
 • 502e4a16930e414107ee22b6198c578f
  ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่บุคลากรต...
  6 มิถุนายน 2561
  เข้าชม 5 ครั้ง
 • d96409bf894217686ba124d7356686c9
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพ...
  6 มิถุนายน 2561
  เข้าชม 4 ครั้ง
NextPage
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม