กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกวดราคา สอบราคา

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการเครื่อข่ายอินเทอร์น็ตพร้อม Sim card ipad จำนวน 1 หมายเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  23 มกราคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  23 มกราคม 2562
 • ขายทอดพัสดุไม่ใช้ราชการ จำนวน 27 รายการ
  21 มกราคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 ประเภท (รวม 10 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21 มกราคม 2562
 • การประกวดราคาจัดซื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)
  18 มกราคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
  16 มกราคม 2562
 • ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
  16 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดระยองเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  15 มกราคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  15 มกราคม 2562
 • ประกวดราคาซื้อโต๊ะและเก้าอี้ประจำห้องอบรม ชั้น 3 สำนักกษาปณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 มกราคม 2562
 • ประกวดราคาซื้อเครื่อง ELECTROLYTE จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 มกราคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบรดน้ำต้นไม้ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ คสล.3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 มกราคม 2562
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์
  14 มกราคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 มกราคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตพร้อม Sim Card Card ipad จำนวน 1 หมายเลขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มกราคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดประมูลโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.354 (บางส่วน) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เนื้อที่ประมาณ 55 - 1 -33 ไร่
  11 มกราคม 2562
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
  11 มกราคม 2562
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
  11 มกราคม 2562
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม