กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกวดราคา สอบราคา

 • ประกวดราคาซื้อเครื่อง ELECTROLYTE จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 มกราคม 2562
 • ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบรดน้ำต้นไม้ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ คสล.3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 มกราคม 2562
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประเภทรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์
  14 มกราคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  11 มกราคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตพร้อม Sim Card Card ipad จำนวน 1 หมายเลขโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มกราคม 2562
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  11 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดประมูลโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ" ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลป.354 (บางส่วน) ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เนื้อที่ประมาณ 55 - 1 -33 ไร่
  11 มกราคม 2562
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
  11 มกราคม 2562
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
  11 มกราคม 2562
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม