กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกวดราคา สอบราคา

 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  20 ธันวาคม 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  20 ธันวาคม 2561
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
  20 ธันวาคม 2561
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2561
  20 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ กรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคากล้องวงจรปิด ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง
  20 ธันวาคม 2561
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  20 ธันวาคม 2561
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2562
  19 ธันวาคม 2561
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทหนังเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ประเภท (รวม 6 รายการ)
  19 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องประมูลรื้อถอนและขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารราชพัสดุ
  19 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  19 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  17 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด สำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 ธันวาคม 2561
 • ขายทอดตลาดพัสดุไม่ใช้ราชการ จำนวน 27 รายการ
  14 ธันวาคม 2561
 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเหรียญกาชาดสมนาคุณ จำนวน 2 ประเภท รวม 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)
  14 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  13 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  12 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  12 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  12 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เรื่อง การประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) 12 ที่นั่ง
  11 ธันวาคม 2561
 • ตารางวงเงินเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (รถตู้) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
  11 ธันวาคม 2561
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม