กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกวดราคา สอบราคา

 • ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10 มกราคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 มกราคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสำหรับศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
  9 มกราคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสำหรับศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
  9 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดระยองเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2ชั้น พร้อมงานภายนอก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)
  7 มกราคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการการจัดหาพร้อมติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดสำหรับศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
  7 มกราคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง) เพื่อทดแทนคันเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4 มกราคม 2562
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม