กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประกวดราคา สอบราคา

 • ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเภทกำมะหยี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ประเภท (รวม 18 รายการ)
  21 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  21 ธันวาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  21 ธันวาคม 2561
 • ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักการคลัง)
  21 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพานหะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
  21 ธันวาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ
  21 ธันวาคม 2561
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  21 ธันวาคม 2561
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  21 ธันวาคม 2561
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน
  21 ธันวาคม 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  20 ธันวาคม 2561
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม