กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ผู้บริหารส่วนกลาง   
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน


นายอัฐวุฒิ   สพันธุพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนายฤชา  วราทร
Mr.Ruecha   Varatorn
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ruechava@treasury.go.thนายอภิลาภ  เฮงประเสริฐ
Mr.Apilarp  Hengprasert
ผู้อำนวยการกองแผนงานนายพรชัย  ควรประเสริฐ
Mr.Pornchai  Kuanprasert
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
pornchaiku@treasury.go.thนายดนัย  วิจารณ์
Mr.Danai  Wijarn
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
imagine2507@gmail.comนาง อัญชลี  แก้วประดับ
Mrs.Anchalee  Keopradub
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง
anchaleeke@treasury.go.thนางวรนุช  ภู่อิ่ม
Mrs.Woranuch   Phu-Im
ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์
woranuchph@treasury.go.thนางสาวกาญจนา  ศรีธนางกูล
MissKanchana  Srithanangkool
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
kanchanasr@treasury.go.thนางเมทินี  แก้วมานพ
Mrs.Methinee  Kaewmanop
ผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินตรา
methineeka@treasury.go.thนางวิไลรัตน์  อักษรพันธ์
Mrs.Wilairat  Aksornpan
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
wilairatak@hotmail.comนางบุษกร  ปราบณศักดิ์
Mrs.Bussakorn  Prabnasak
ผู้อำนวยการสำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร
bussakornpr@gmail.comนายทวีชัย  ลิยี่เก
Mr.Thaweechai  Liyeege
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
taweechai16@gmail.comนายธำรงค์  ทองตัน
Mr.Tamrong  Tongtan
ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
tamrongto@treasury.go.thนายฐนัญพงษ์  สุขสมศักดิ์
Mr.TANANPONG  SUKSOMSAK
ผู้อำนวยการสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
modx2021@gmail.comนางศุกร์ศิริ  บุญญเศรษฐ์
Mrs.Suksiri  Boonyasait
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
suksiribo@treasury.go.thนายวันทวี  บุญญเศรษฐ์
Mr.Wantawee  Boonyasait
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
wantaweebo@treasury.go.thผู้อำนวยการศาลาธนารักษ์ 1


นางสาววณิษา  ปัตพิบูลย์
MissVanisa  Patptbul
ผู้อำนวยการศาลาธนารักษ์ 2
vanisapa@treasury.go.thนางสาวรัศมี  อริยะสุนทร
MissRasamee  Ariyasunthorn
เลขานุการกรม
rasameear@treasury.go.th
5 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 250 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม