กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พนักงานราชการ

 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
  20 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
  19 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  12 กุมภาพันธ์ 2561
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  1 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  26 มกราคม 2561
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  22 มกราคม 2561
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า
  22 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  21 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
  13 ธันวาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเหรียญกษาปณ์ และนายช่างไฟฟ้า สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
  21 พฤศจิกายน 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ใน ต.นักทรัพยากรบุคคล ต.นักจัดการงานทั่วไป และต.เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  22 กันยายน 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
  7 กันยายน 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560
  18 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560
  16 สิงหาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
  25 กรกฎาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  7 กรกฎาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  7 กรกฎาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560
  28 มิถุนายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
  28 มิถุนายน 2560
 • การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  23 มิถุนายน 2560
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม