กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พนักงานราชการ

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
  21 มิถุนายน 2560
 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิิเข้ารับการประเมนความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่่่ 2
  19 มิถุนายน 2560
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์
  15 มิถุนายน 2560
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา วิชา สถานที่สอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง
  14 มิถุนายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  9 มิถุนายน 2560
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
  7 มิถุนายน 2560
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  6 มิถุนายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
  2 มิถุนายน 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และการทำของ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
  31 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
  26 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  15 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ
  2 พฤษภาคม 2560
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเหรียญกษาปณ์
  28 เมษายน 2560
 • ประกาศจังหวัดจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  24 เมษายน 2560
 • ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  12 เมษายน 2560
 • ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
  11 เมษายน 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3
  7 เมษายน 2560
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  30 มีนาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ
  28 มีนาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ต.นักทรัพยากรบุคคล ต.นักจัดการงานทั่วไป และต.จ.จัดผลประโยชน์ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560
  24 มีนาคม 2560
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม