กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พนักงานราชการ

 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป บรรณารักษ์ นักทรัพยากรบุคคล นว.พัสดุ นว.การเงินและบัญชี วิศวกรควบคุมคุณภาพ นักจัดการงานทั่วไป ลว 17 มี.ค.2560
  17 มีนาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 2 นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  10 มีนาคม 2560
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
  9 มีนาคม 2560
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  8 มีนาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเหรียญกษาปณ์ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา)
  7 มีนาคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
  24 กุมภาพันธ์ 2560
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  17 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป กรณีรับคนพิการเข้าทำงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ การประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  10 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ฯ ตำแหน่งบรรณารักษ์ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี วิศวกรควบคุมคุณภาพ นักจัดการงานทั่วไป
  3 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  25 มกราคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
  20 มกราคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปกรณีรับคนพิการเข้าทำงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  19 มกราคม 2560
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ นว.การเงินและบัญชี วิศวกรควบคุมคุณภาพ นักจัดการงานทั่วไป ลงวันที่ 16 มกราคม 2560
  16 มกราคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  9 มกราคม 2560
 • ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  9 ธันวาคม 2559
 • ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  27 มิถุนายน 2559
 • ประกาศจังหวัดชัยนาท เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท)
  30 มีนาคม 2559
 • ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559
  28 มีนาคม 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
  25 มีนาคม 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  16 มีนาคม 2559
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม