กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆเพื่อปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากร ในโอกาสนี้ นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ นางบุษกร ปราบณศักดิ์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

อัลบั้มภาพ

5 กุมภาพันธ์ 2562 | เข้าชม 9 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และผ...
  4 มกราคม 2559
  เข้าชม 9 ครั้ง
 • เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 นางระเบียบ คุ้มอินทร์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนอ...
  4 มกราคม 2559
  เข้าชม 10 ครั้ง
 • เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ รับม...
  4 มกราคม 2559
  เข้าชม 39 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม