กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

พิพิธบางลำพู สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติรางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม


เมื่อวันพุธ ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล "วัฒนคุณาธร" ให้พิพิธบางลำพู สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม โดยได้สนับสนุนพื้นที่ให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๒  ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ จัดทำห้องสมุดประชาชน โดยรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บางลำพู จัดทำนิทรรศการบางลำพู นำเสนอวิถีชีวิตบางลำพูที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เเละเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่ามีรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นและน่าสนใจ ซึ่งงานมอบโล่เชิดชูเกียรติจัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

4 ตุลาคม 2561 | เข้าชม 3 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไทยร...
  11 มกราคม 2559
  เข้าชม 13 ครั้ง
 • นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานว...
  11 มกราคม 2559
  เข้าชม 7 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ศาลาธนารักษ์ 2 ออกจัดแสดงนิทรรศการสัญจร ณ โรงเรียนวัด...
  14 มกราคม 2559
  เข้าชม 9 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม