กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายทิวา เผื่อนปฐม ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ?เปิดม่านพิพิธ ชวนน้องพิศบางลำพู?


เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายทิวา เผื่อนปฐม ภัณฑารักษ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เปิดม่านพิพิธ ชวนน้องพิศบางลำพู ณ พิพิธบางลำพู ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

9 สิงหาคม 2561 | เข้าชม 35 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ไทยร...
  11 มกราคม 2559
  เข้าชม 13 ครั้ง
 • นางสาวสมรัก ตั้งในคุณธรรม ผู้อำนวยการสำนักกษาปณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานว...
  11 มกราคม 2559
  เข้าชม 7 ครั้ง
 • เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ศาลาธนารักษ์ 2 ออกจัดแสดงนิทรรศการสัญจร ณ โรงเรียนวัด...
  14 มกราคม 2559
  เข้าชม 9 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม