กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

บัญชีราคาประเมินมูลค่าเงินตราโบราณ

 

เงินตราสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 8

 

1. เหรียญกษาปณ์สมัยรัชกาลที่ 4

 

2. เหรียญกษาปณ์สมัยรัชกาลที่ 5

 

 

เหรียญที่ระลึกสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 8

 

1. เหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่ 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหรียญที่ระลึกเสด็จประพาสยุโรป ครั้งที่ 1 (ร.ศ.116)
เหรียญที่ระลึกในพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลกาลโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระสุพรรณบัฐ เจ้าฟ้ามหา
 
วชิราวุธ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษา
 
 
พระนางเจ้าฯ พระวรราชเทวี
12 พฤศจิกายน 2562 | เข้าชม 240 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม