กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์
THE TREASURY
DEPARTMENT
เมนู
เมนูทางลัด

ติดต่อสอบถาม

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ เลขที่ 4 ซอยรามบุตรี ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
โทร. 0 2281 0345 -51, โทรสาร 0 2281 0352 E-mail: bnt@treasury.go.th
 
6 ธันวาคม 2561 | เข้าชม 233 ครั้ง
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม